novotneho-lavka

Seznam odborných akcí

 Přehled uskutečněných odborných akcí ČSS od roku 2001 dosud 

Plán odborných akcí České strojnické společnosti na 2. pol. 2017

 

1. Seminář:

   Bezpečnost strojů

termín: 5. září 2017
místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, budova A - 3. patro, sál 319
odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS,
Ing. Jiří Petránek, MBA, FESTO, s.r.o. Praha, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   Pozvánka s přihláškou ke stažení zde: Pozvánka s přihláškou na seminář OA 856
 
2. Seminář:

  Technologie s praxí - téma elektromobilita

termín:  27. září 2017
 místo: SOŠaS , Velešín, U Hřiště 527
Odborný garant:

OS Strojírenská technologie – odborná sekce České strojnické společnosti, Ing. Milan Timko, ING-PAED IGIP,  SOŠaS Velešín

organizační garant:   OS Strojírenská technologie - VŠTE v Českých Budějovicích,
  Ing. Monika Karková, e-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

 
3. seminář:

Základy  tribotechniky - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi) dvoudenní kurz

termín: 26. - 27. října 2017 
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant:

OS Tribotechnika - ČSS, www.tribotechnika.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

organizační garant:   Česká strojnická společnost - Hana Valentová
Pozvánka s přihláškou ke stažení zde : Přihláška  Pozvánka
 
 4. Časopis:

Tribotechnické informace č. 2-2017 přílohou časopisu TechMagazín

  termín: 

10. listopadu 2017

 
  odborný garant:

OS Tribotechnika - ČSS, www.tribotechnika.cz ,Ing. Petr Kříž - e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  Ing. Milan Šimánek - e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  organizační garant:  

      Redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
 5.

Konference:

13. konference SCHOLA (tradiční)

  termín:

listopad / prosinec 2017 (bude upřesněno dodatečně)

  místo:

Maďarsko

  odborný garant:

       Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností , Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD

  organizační garant: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - Ing. Daniel Kučerka, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
     
6.

Seminář:

Hydraulika zemědělských strojů

  termín: 29. listopadu 2017
  místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, budova A - 3. patro, sál 318
  Odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (www.cahp.cz) - OS ČSS, Ing. Přemysl Malý, CSc., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
  Organizační garant:  Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   Pozvánka s přihláškou ke stažení od konce října 2017 zde:
 
7.

akce:

Provozní kapaliny pro osobní automobily

  Termín:  13. prosince 2017
  Místo:  ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, budova A - 3. patro, sál 318
  Odborný garant
OS Tribotechnika při ČSS (www.tribotechnika.cz ), Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil s.r.o., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  Organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   Pozvánka s přihláškou
     

 

Pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce budou postupně s dostatečnýmpředstihem vkládány ke každé akci tak, aby je bylo možné včas stáhnout.


Česká strojnická společnost, Hana Valentová - tajemník, tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242;                                 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
internet: www.strojnicka-spolecnost.cz

Poznámka:
Pořadatel - Česká strojnická společnost – si vyhrazuje právo v průběhu roku plán upřesňovat a doplňovat.