Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku
Vás zve 
na odborný seminář /webinář
 

„Lineární pohony“

 
Ve středu 7. prosince 2022 od 9:00 hodin
 
Bude se konat formou semináře /webináře 
V budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5 

 

PŘIHLÁŠKA ON-LINE 
 
 
 
PROGRAM
08:30 – 09:00  Registrace účastníků
09:00 – 09:05
Úvod, zahájení semináře 
Odborný garant semináře: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
09:05 – 9:45
Hydraulické válce HYDAC – HYDROSAAR, aplikace na vodních dílech
 • Hydraulické válce HYDAC -  možnosti, příklady, speciální povrchové úpravy pístnic
 • Kde se na vodních dílech uplatňují
 • Aplikace HYDAC CZ a HYDAC International
Ing. Zbyněk Kania - HYDAC spol. s r.o.
9:45 – 10:20
Aplikace hydraulických válců na zemědělských strojích
 • Koncepční návrh hydraulického ovládání vybraného zemědělského stroje společnosti BEDNAR FMT s.r.o.
 • Ukázka komplexního ovládání vybraného zemědělského stroje
 • Představení nového hydraulického prvku ARGO-HYTOS s.r.o.
Ing. Karel Kubín, Ph. D. - BEDNAR FMT s.r.o. 
10:20– 10:30 přestávka na kávu
10:30 – 11:10 Sběr dat a digitalizace pneumatických lineárních pohonů
 • Přehled Festo lineárních pohonů
 • Konfigurace pohonů
 • Snímání polohy pohonu a sběr provozních dat
 • Preventivní a prediktivní údržba
Ing. Filip Škeřík - Festo s.r.o. 
 11:10 – 11:50
Lineární pohony s pohybovými šrouby
 • Přehled typů pohybových šroubů
 • Aplikace pohybových šroubů
 • Návrh a výpočet pohonu 
Dalibor Cába - Bosch Rexroth, spol. s r.o. 
 11:50 – 12:10  Diskuze
 
Cíl semináře
Cíl: Seznámení s hydraulickými, pneumatickými a mechanickými prvky pro lineární – přímočaré pohony a jejich aplikace na strojích a zařízeních.
 
Odborný garant semináře:
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - paní Hana Valentová 
mobil 728 747 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Příjem přihlášek výhradně prostřednictvím webových stránek: 
nejpozději  do 30.11.2022 – prostřednictvím webových stránek: www.cashp.cz a www.strojnicka-spolecnost.cz 
                                         
Účastnický poplatek:
Členové ČSS a studenti  ………………………….. zdarma
Ostatní ......................................................  690,- Kč      
Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.                
 
Vložné za nečleny ČSS uhradíte po obdržení faktury, na základě přihlášky 
 
účet České strojnické společnosti, IČ: 00506443
č. účtu  46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51
variabilní symbol .............. 876
konstantní symbol............. 308              
Dodavatel – Česká strojnická společnost není plátcem DPH!
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte Českou strojnickou společnost  pí Valentovou – tel. 728 747 242, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.