Výše členských příspěvků

 
Výše ročního příspěvku individuálních členů ČSS stanoví sjezd společnosti a v současné době činí
700,- Kč
 
Výše ročního příspěvku právnických osob
je dána smlouvou 

 

Při určování výše členských příspěvků právnických osob by mělo být při uzavírání smluv  přihlíženo k tabulce níže, kterou Rada ČSS schválila na druhé schůzi dne 15.5.2019.

Stalo se tak po schválení vedeními všech odborných sekcí na základě projednání s právnickými osobami k jednotlivým sekcím vázaným.Základní příspěvek členské firmy v ČSS (Kč)


Počet zaměstnanců v organizaci


5 000,- Kč/rok


do 50 osob


10 000,-  Kč/rok


do 200 osob


15 000,- Kč/rok


do 500 osob

          
20 000,- a výše Kč/rok


nad 500 osob